بررسی انتقادی مقاله‌ی معرفت ناب و سایه‌ی تفکیک

السلام علی المهدی...

نشریه‌ی پنجره در شماره‌ی هفتم (تیرماه 1388) خود، پرونده‌ای را به "مسئله‌ی تفکیک" اختصاص داده است. از آنجا که عمده‌ی مقالات و نوشتارهای این پرونده، با اشکالات و ایرادات فراوانی قرین بود، این حقیر تصمیم گرفت که برای دفاع از مکتب مظلوم معارف، نوشتاری را تنظیم و برای انتشار، تقدیم آن نشریه کند. فلذا به نقد و بررسی مقاله‌ی "معرفت ناب و سایه‌ی تفکیک" از جناب آقای عبداللهی پرداختیم که به ظاهر علمی‌ترین مقالات آن پرونده می‌بود.

دریافت مقاله

/ 0 نظر / 17 بازدید