حکمت ناب...

تأکیدی که بر تفکیک معارف و شناختهای قرآنی-در نظر و عمل- داریم، برای این است که جامعه ای که دارای افکار اختلاطی و التقاطی باشد، به حاقّ اصول ناب قرآنی دست نمی یابد، و به قوام استوار و «بنیان مرصوص» و «تعقّل ناب» نمی رسد؛ و با تکیه بر «عقل سطحی» و نرسیدن به «عقل دفائنی»(عقل وحیانی) به بازگشت به قرآن-چنانکه مطلوب است- موفق نمی شود.»

پیام جاودانه- ص163

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید