بیان الفرقان

السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا


و عرض سلام و تبریک خدمت شما...

چاپ اول از جلد اول بیان الفرقان فی توحید القران اثر عالم نحریر و متأله سترگ قرآنی حضرت آیت الله علامه شیخ مجتبی قزوینی خراسانی(ره)

با تعلیقات شاگرد و ناقد فلسفی بزرگ عصر حضرت آیت الله سیدان(دام ظله)

بهانه‌ای گردید تا بار دیگر به وبلاگ مکتب تفکیک، مطلبی افزوده گردد.

این کتاب توسط انتشارات دلیل ما چاپ گردیده و امید است طلاب و دانشجویان و حقیقت جویان معارف ناب از این اثر عظیم بهره مند گردند.

/ 0 نظر / 26 بازدید