الحیاة - دین و زندگی

باید یادآوری شود که کتاب «الحیاة‏»، تنها مجموعه‏ای از احادیث نیست. برخی‏چنین پنداشته‏اند، و چه بسا هنوز نیز کسانی چنین بپندارند (کسانی که نگرشی‏ژرف و با شناخت ندارند، یا در کتاب بژرفی نمی‏نگرند، و خط کتاب رانمی‏یابند و پی نمی‏گیرند، و با «معارف قرآنی‏حدیثی‏» ساده برخورد می‏کنند)، لیکن چنین نیست، بلکه «الحیاة‏»، تبیین قوی پیوند «حدیث‏» با «حیات‏» انسان‏معاصر و انسان آینده است، و در نتیجه، تبیین «حیات حدیث‏» است و نشان دادن تداوم هدایت‏گستری و عدالت‏آموزی احادیث، و سپس «فردسازی‏» و «جامعه‏پردازی‏». بدینسان در این کتاب چنانکه در سرآغاز ترجمه فارسی جلد نخست آمده است پیوند چهار واقعیت‏سترگ:

1. مذهب،

2. انسان،

3. زمان،

4. و زندگی (حیات)،

تبیین گشته، و «هدفی بزرگ‏» پیگیری شده است.

 

متن اصلی را از قسمت مقالات وبلاگ دریافت کنید.

/ 0 نظر / 14 بازدید